Sud je utvrdio da prekomerna buka povređuje pravo ličnosti

U postupku koji su pokrenuli stanari Cetinjske ulice (devet tužilaca) protiv grada Beograda zbog prekomerne buke Prvi osnovni sud u Beogradu je utvrdio da je osnovan zahtev za naknadu nematerijalne štete zbog duševnih bolova usled povrede prava ličnosti. Presudom je grad Beograd obavezan da tužiocima isplati po 120.000,00 dinara. Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio […]

Apelacioni sud u Beogradu dao prednost pravu na dom

Naš tim je zastupao tužilju V.B. u postupku utvrđenja prava korišćenja stana iza svoje majke protiv Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Fond SOVO) koji je uspešno okončan presudom Apelacionog suda u Beogradu od 8. maja 2018. godine. Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je tužilji priznato pravo […]