O nama

Advokatsku kancelariju „Mijatović & Pavlović“ su 2016. godine osnovali advokati Marina Mijatović i Mihailo Pavlović. Pored opštih oblasti rada, advokatska kancelarija je specijalizovana u oblastima medicinskog prava, javnih nabavki i ljudskih prava sa višegodišnjim iskustvom na ovim poljima.

NAŠ TIM

Marina Mijatović

Advokatkinja

 

Marina Mijatović je u advokaturi od 2011. godine gde je stekla iskustvo u zastupanju u parničnoj, krivičnoj i upravnoj oblasti. Njen rad u advokaturi najviše je usmeren na postupke u oblasti medicinskog prava koji obuhvata upravne, parnične i krivične postupke.

Pored medicinskog prava ona ima višegodišnje iskustvo u oblasti javnih nabavki i zaštiti životne sredine.

Od 2016. do 2019. godine bila je mentorka studentima i studentkinjama na pravnoj klinici za medicinsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. U periodu od 2017. do 2020. godine bila je građanska nadzornica u postupcima javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Govori engleski jezik.

Mihailo Pavlović

Advokat

 

Mihailo Pavlović je advokat od 2016. godine. Njegova ekspertiza je vezana za građanske postupke i ljudska prava sa višegodišnjim iskustvom u zastupanju pred domaćim sudovima, ustavnom sudom i Evropskim sudom za ljudska prava.

Nakon desetogodišnjeg iskustva rada u pravosuđu Srbije, Mihailo je prešao u advokaturu gde je stekao i bogato iskustvo rada sa brojnim udruženjima građana u oblasti zaštite javnog interesa, slobode izražavanja, okupljanja, ratnih zločina i zaštite privatnosti pojedinaca.

Autor je na sajtu srb-ict.com i mihailolawblog.wordpress.com

Govori engleski jezik.