PRAVNE ANALIZE

Pregled
Akušersko nasilje

U poslednjih nekoliko godina žene širom sveta su se oglasile da trpe akušersko nasilje u ginekološko-akušerskim ustanovama. Brojna istraživanja međunarodnih organizacija potvrđuju da su žene izložene zlostavljanju i nehumanom i degradirajućem postupanju u svim sferama tokom zaštite svog reproduktivnog zdravlja. Akušersko nasilje se otvorilo kao tema u Republici Srbiji početkom 2022. godine što je bio osnov za izradu analize “Tretman žena u ginekološko-akušerskim ustanovama”. Analiza pokazuje da postoji  sistemski problem u ginekološko-akušerskim ustanovama i da bi nadležni trebalo da sprovedu sveobuhvatne mere kako bi se akušersko nasilje eliminisalo. Autorke analize su advokatkine Marina Mijatović, Jelena Stanković i Ivana Soković Krsmanović.

Delotvornost građanskopravne zaštite u medijskim parnicama u Srbiji - slučaj „INFORMER“ -

Povrede prava ličnosti, kršenje pretpostavke nevinosti, iznošenje i pronošenje neistina, predstavljaju samo deo sudske prakse Višeg suda u Beogradu u parnicama koje se vode na osnovu Zakona i javnom informisanju i medijima. Broj parnica koji se vodi pred ovim sudom se ne smanjuje; broj medija koji krše odredbe zakona je sve veći, a broj onih koji kontinuirano krše prava pojedinaca zajemčena ovim zakonom je sve konstantniji. Analiza ima za cilj da ukaže da parnični postupci u tzv. „medijskim sporovima“ nisu delotvorni ni efikasni pravni mehanizmi, odnosno da ne ostvaruju cilj zbog kojeg su uvedeni.

Tabela sa podacima je dostupna ovde