APELACIONI SUD U NOVOM SADU ZAŠTITIO SLOBODU IZRAŽAVANJA EKOLOŠKIH AKTIVISTA

Apelacioni sud u Novom Sadu je odbio tužbu S.P. iz Novog Sada i potvrdio prvostepenu presudu Osnovnog suda u Novom Sadu kojim je odbijen zahtev tužilje za naknadu nematerijalne štete zbog duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, pretrpljenog straha i prava na imovinu.

Aktivisti pokreta „ODBRANIMO ŠUME FRUŠKE GORE“ su u oktobru 2021. godine organizovali akciju „Svi za šume, šume za sve“ kada je presečena žica i katanac na ogradi kojom je tužilja ogradila stotine hektara Nacionalog parka Fruška Gora  (NPFG). Tužena Dragana Arsić je, zajedno sa drugim aktivistima pokreta, organizovala simboličnu akciju kako bi skrenuli pažnju javnosti na nezakonitosti u radu državnih organa i brojne zloupotrebe u vezi sa NPFG. Presecanje žice i katanca je simbolično oslobođen Nacionalni park od onih koji su, po mišljenju aktivista, zloupotrebili pozicije moći i dozvolili nezakonito ograđivanje dela Fruške gore.

Sudovi u Novom Sadu su odbili tužbu tužilje uz obrazloženje da je reč o simboličnoj akciji koja je bila usmerena na skretanje pažnje javnosti na delovanje institucija i ukazivanje da su vlasnici privatnih parcela koje se nalaze u okvirima NPFG u obavezi da omoguće prilaz ljudima, kako u naučnoistraživačke, tako i u rekreativne svrhe.

Sud se pozvao na odredbe zakona koji regulišu pitanje zaštite životne sredine, ali i na odredbe Ustava Srbije koje garantuju slobodu izražavanja građanima koji u prvi plan stavljaju temu od javnog interesa za koju postoji opravdan interes javnosti da bude upoznata.

Ovo je jedan od pet postupaka koji se vodi po tužbi tužilje i njenog supruga N.P. zbog ovog performansa aktivista i spada u tzv. SLAPP (Strategic Lawsuits against Public participation) tužbe koje su sve češće u srpskom pravosuđu.